top of page

Hakem Kılavuzu

- Kant Çalışmaları Dergisi’nde yayın kurulu tarafından onaylanarak yayın sürecine giren makaleler için kör hakemlik sistemi uygulanır. Bu süreç başladığında makale içeriği ile çalışma alanının örtüştüğü düşünülen hakemlere e-posta aracılığıyla ulaşılır.
- Hakemlere çalışmanın başlığı ve çalışmayı özetleyecek 2-3 cümle ile makale değerlendirmesini kabul edip etmedikleri sorulur ve 7 gün içinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmaları rica edilir.
- Değerlendirme yapmayı kabul eden hakem, Kant Çalışmaları Dergisi’nin etik ilkelerini ve yayın politikasını kabul etmiş sayılır. Hakeme anonimleştirilmiş makale dosyası ilehakem formu yollanır.
- Hakemlerden 21 gün içinde dönüş yapmaları rica edilir. Yoğunluk durumlarına göre hakemler yayın kurulu ile iletişime geçip değerlendirme için ek süre talep edebilirler.
- Değerlendirmesini tamamlayan hakem, imzalı ve taranmış hakem formu ile varsa öneri dosyasını dergi@kantcalismalari.org adresine gönderir.
- Hakemlerin, yazarların metnini daha iyi hale getirebilmesine katkı sağlaması bakımından hakem değerlendirme formunu olabildiğince gerekçeli doldurması beklenir.
- Hakemin değerlendirmesi olumlu ya da olumsuz yönde ise hakem değerlendirme belgesi yollanır; hakemin görevi tamamlanmış olur.
- Hakemin değerlendirmesi düzeltilmiş halini tekrar görmek istediği yönünde ise, düzeltilmiş metin tekrar hakeme gönderilir. Düzeltilmiş metin üzerinden hakemin nihai kararı istenir; hakem değerlendirme belgesi yollanır ve hakem görevini tamamlamış olur.

bottom of page