top of page

Hakkımızda

Kant Çalışmaları, yılda iki kez yayınlanan, kör hakemlik sistemi uygulayan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz Kant felsefesinin, diğer düşünürlerle ilişkisi ve günümüz felsefî tartışmalarına etkisi de dahil olmak üzere her yönü ile ilgili, daha önce yayınlanmamış özgün araştırma makaleleri ile birlikte kitap değerlendirmeleri ve çevirilere yer verir. Temel amacımız, Kant felsefesinin daha yaygın bir biçimde tanınmasını ve anlaşılmasını sağlamaktır. Bu amaçla dergimizin hakem ve danışma kurulları, yurtiçi ve yurtdışından Kant felsefesi odaklı çalışan araştırmacılardan oluşmaktadır. Kant Çalışmaları, yayın politikası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. Dergi Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından basılı olarak yayımlanmaktadır ve yayın dili Türkçe, İngilizce ve Almancadır.

bottom of page