top of page

Kant Çalışmaları Dergisi Yazım Kuralları

1. Yazı kabul dilleri Türkçe, İngilizce ve Almancadır.

2. Makale metni için kelime sınırı en az 6000 en fazla 10.000 kelimedir.

3. Başlık, özet ve anahtar kelimelerin makalenin yazıldığı dil Türkçe ise İngilizcesi (genişletilmiş özet), İngilizce (genişletilmiş özet) ise Türkçesi, Almanca ise İngilizcesi (genişletilmiş özet) istenmektedir. 

4. Kısa özetler için kelime sayısı 200-250 arasında olmalıdır.

5. Genişletilmiş özetler 500-700 arasında olmalıdır.

6. 5 Anahtar kelime/keywords girilmelidir.

7. Metin içerisinde Times New Roman 12 ve dipnotlar için Times New Roman 10 punto kullanılmalıdır.

8. Makalenin Türkçe, İngilizce ve Kaynakça başlıkları 14 punto ile koyu yazılmalıdır. Alt başlıklar, Özetler, Anahtar kelimeler ve Keywords 12 punto koyu yazılmalıdır.

9. Bir cümleden fazla birebir alıntılar için ayrı paragraf verilmelidir. Metin, sağdan ve soldan 1 cm girinti, tek satır aralığı  ve Times New Roman 11 Punto ile yazılmalıdır. Tırnak kullanılmamalıdır. Metnin içinde verilecek bir cümlelik alıntılar için ise çift tırnak kullanılmalıdır. 

10. Metin içerisinde 1,5 ve dipnotlarda 1 satır aralığı boşluğu bırakılmalıdır.

11. Dipnotların gösterim şekli sağdan ve soldan 2,5 cm olacak şekilde belirlenmelidir. 

12. Metnin başlık, özet, anahtar kelimeler ve kaynakçasının Latin harflerle yazılmış olması gerekir.

13. Tablo ve şekil gösterimiyle ilgili olarak şu yöntem izlenmelidir: Metin içinde tablolar/şekiller adlandırılarak dipnotta kaynak verilmelidir.

14. Ana başlıkların ve alt bölümlerin numaralandırılması giriş, sonuç ve kaynakça bölümleri numaralandırmanın dışında kalacak şekilde 1, 1.1, 2, 2.1 biçiminde yapılmalıdır.

15. Dipnot sistemi olarak Chicago 16th A kullanılmalıdır. Daha detaylı bilgi için: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html

16. Makalede yer alan eser isimleri ve metnin kendi dilinde olmayan kelimeler italik yazılmalıdır.

17. Dipnot için örnek gösterim:

 

Kitap ilk geçtiği yerde: Bülent Gözkân. Kant’ın Şemsiyesi, İstanbul: YKY, 2018, 53.

Tekrar: Gözkân, Kant’ın Şemsiyesi, 53.

 

Çeviri kitap ilk geçtiği yerde: Allen Wood. Kant, Çev. Aliye Kovanlıkaya, İstanbul: Alfa, 2019, 67.

Tekrar: Wood, Kant, 67.

 

 

Kitap içi bölüm ilk geçtiği yerde: Henry Allison, ‘Kant on the Freedom of the Will’, The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy, ed. Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 384.

Tekrar: Allison, Kant on the Freedom of the Will, 384.

 

Makale ilk geçtiği yerde: Robert Wicks. ‘Kant on Fine Art: Artistic Sublimity Shaped by Beauty’, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 53, No: 2, (1995): 190.

Tekrar: Wicks, Kant on Fine Art: Artistic Sublimity Shaped by Beauty, 190.

 

Çevrimiçi Bağlantı: http://turkiyekanttoplulugu.org/?p=5776 Çevrimiçi (21.03.2021, 23:22)

 

 

18.  Kaynakça için örnek gösterim:

 

Kitap

·          Gözkân, Bülent. Kant’ın Şemsiyesi, İstanbul: YKY, 2018.

 

Çeviri Kitap

·          Wood, Allen. Kant, Çev. Aliye Kovanlıkaya, İstanbul: Alfa, 2019.

 

Kitap içi Bölüm

·          Allison, Henry. ‘Kant on the Freedom of the Will’, The Cambridge Companion to Kant and Modern Philosophy, ed. Paul Guyer, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, 381-416.

 

Makale

·          Wicks, Robert. ‘Kant on Fine Art: Artistic Sublimity Shaped by Beauty’, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.53, No:2, (1995): 189-193.

 

Çevrimiçi Bağlantı

·          http://turkiyekanttoplulugu.org/?p=5776 Çevrimiçi (21.03.2021, 23:22)

bottom of page